[creation site web] [logiciel creation site] [creation site internet] []
[]
[]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]
[Accueil]

NL.  inschrijving

FR.  Inscription 

Het startgeld zal in totaal  100, - € bedragen.

Het particulier reglement is zo goed als hetzelfde zijn als vorig jaar. Enkel één grote verandering .
Een nieuwe Koninklijk Besluit in de autosport laat enkel nog deelnemers toe welke minimum 18 jaar oud zijn.  

Uw inschrijving wordt bevestigd na ontvangst van de aanbetaling van 100, - €
De storting gebeurd op de rekening: BE51 0689  0336 4562 van de vereniging ASBL RALLY EVENT PARTNER met de vermelding Senzeilles 2016 + driver naam.

Vul onderstaande fomulaire  in om de inschrijving in orde te brengen en stuur dit op
per mail naar  
pierre.marmignon@skynet.be
Per post aan RALLY EVENT PARTNER
RUE Toffette 29,  5650 walcourt

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen
Team Rally Event Partner.

Les frais de participations s’élèveront au total à 100,-€ 

 Le règlement de l’événement reste dans son ensemble proche de celui de 2015. Seul le nouvel arrêté royal relatif aux compétitions automobiles nous imposera de porter à 18 ans l’âge minimum des participants.

Votre inscription ne sera confirmée qu’après réception du paiement  de 100,-€ sur le compte :
BE51 0689 0336 4562 de l’asbl RALLY EVENT PARTNER ASBL avec la mention Senzeilles 2016 +nom du pilote.

Veuillez nous envoyer le formulaire d'inscription  ci-dessous
par e-mail à
pierre.marmignon@skynet.be
ou par poste à RALLY EVENT PARTNER
rue Toffette 29 à B 5650 WALCOURT 

Dans l’attente de vous accueillir
L’équipe de Rally  Event Partner.

rallyeventpartner.eu

RALLY EVENT PARTNER asbl